Cestovní ruch v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

V 1. čtvrtletí 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji ubytovalo 293,1 tis. hostů, téměř dvě třetiny z nich byli domácí hosté. Meziročně celkový počet hostů vzrostl o 87,2 tis., tedy o 42,3 %. Průměrný počet přenocování hostů činil 1,8 noci, což je nejnižší hodnota mezi ostatními kraji.

V 1. čtvrtletí 2023 využilo služeb hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Jihomoravském kraji 293,1 tis. hostů. Meziročně byl jejich počet o 42,3 % vyšší. Návštěvnost v letošních prvních třech měsících se opět dostala na úroveň „předcovidových let“, i když oproti roku 2019 ještě o 2,5 % zaostávala.  

Domácích hostů (rezidentů) se v HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2023 ubytovalo 188,1 tis. To je meziročně o čtvrtinu více. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) bylo 104,9 tis., tvořili více než třetinu celkového počtu návštěvníků a jejich počet ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2022 vzrostl o 87,7 %.

Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí
Graf 1 Hosté v HUZ Jihomoravského kraje podle čtvrtletí

Hosté (celkem) v HUZ Jihomoravského kraje v  1. čtvrtletí 2023 strávili 516,1 tis. nocí a oproti stejnému období předchozího roku to bylo téměř o třetinu více. Průměrný počet přenocování mírně poklesl. V loňském 1. čtvrtletí hosté (celkem) strávili v HUZ v průměru 1,9 noci, v letošním 1. čtvrtletí to bylo 1,8 noci. U domácích hostů se průměrný počet přenocování snížil z 1,9 na 1,8 noci, u cizinců z 1,8 na 1,6 noci.

Mezi zahraniční klientelou bylo nejvíce hostů ze Slovenska (22,7 tis.). V porovnání s lednem až březnem roku 2022 jejich počet vzrostl o více než 10 tis. (o 81,5 %). V žebříčku návštěvnosti dále následovali občané z Polska (15,8 tis.), Německa (8,5 tis.) a Rakouska (8,2 tis.).  Počet hostů z Ukrajiny (7,5 tis.) oproti 1. čtvrtletí roku 2022 vzrostl 2,5násobně.

Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2023
Tab. 1 Návštěvnost HUZ Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2023

mezikrajském srovnání 1. čtvrtletí 2023 Jihomoravský kraj vykázal třetí nejvyšší počet ubytovaných hostůsedmý nejvyšší počet přenocování. Avšak průměrný počet nocí, které hosté strávili v HUZ, byl v Jihomoravském kraji nejnižší. Ve všech krajích došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů. Počet přenocování meziročně poklesl pouze v krajích Olomouckém, Libereckém, Zlínském a Královéhradeckém, v ostatních krajích byl zaznamenán nárůst. Nejvíce byly ubytovací služby využity v hl. m. Praze (1 347,5 tis. hostů a 2 965,3 tis. přenocování). Nejvyšší průměrný počet nocí strávených v HUZ vykázal Karlovarský kraj (3,8 noci).

Graf 2  Návštěvnost HUZ v 1. čtvrtletí 2023 podle krajů

Poznámka: Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Kontakt:

Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: 
katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200