Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 bylo v Jihomoravském kraji dokončeno celkem 3 627 bytů, což je o 364 bytů více než ve stejném období roku 2022. Více než třetina z nich je v okrese Brno‑město. Celkem byla ve sledovaném období zahájena výstavba 4 540 bytů, z toho přes 44 % v nových bytových domech.

Zahájené byty

Jihomoravský kraj se počtem 4 540 bytů, jejichž výstavba byla v letošním 1. až 3. čtvrtletí zahájena, řadí na 2. nejvyšší příčku mezi kraji (za Středočeský kraj). Tento počet bytů představuje 16,6 % republikového celku. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 zůstala zahájená výstavba bytů v kraji téměř stejná (resp. podle předběžných výsledků bylo zahájeno o 2 byty méně). Pokles byl zaznamenán v zahájené výstavbě bytů v rodinných domech (o 27,8 %, tj. o 562 bytů), u bytových domů však došlo k nárůstu (o 33,6 %, tj. o 505 bytů). Meziroční pokles zahájené výstavby byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Karlovarského a Jihomoravského kraje.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Ze sedmi okresů Jihomoravského kraje se na celkovém počtu zahájených bytů podílely zejména okresy Brno‑město (35,0 %) a Brno-venkov (20,0 %). Zahájená výstavba v okrese Brno‑město byla meziročně vyšší o 15,1 % (o 208 bytů), v okrese Brno-venkov poklesla o 15,7 % (o 170 bytů). Nejvyšší relativní nárůst zahájených bytů zaznamenal okres Znojmo (o 39,0 %, tj. o 181 bytů). Podle druhu stavby bylo v kraji 32,2 % bytů zahájeno v rodinných domech (1 460 bytů), v bytových domech pak 44,3 % (2 010 bytů).

Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Zahájené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Dokončená výstavba v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 meziročně vzrostla o 11,2 %. Celkem bylo dokončeno 3 627 bytů, což je o 364 bytů více než ve stejném období roku 2022. Počet bytů dokončených v rodinných domech meziročně klesl o 1,8 % (o 30 bytů), bytů dokončených v bytových domech bylo více o 14,5 % (o 161 bytů). Na republikovém počtu dokončených bytů se kraj podílel 14,0 %, v mezikrajském srovnání byl počet dokončených bytů 3. nejvyšší po Středočeském kraji a Praze. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal kraj Liberecký (o 26,2 %, tj. o 176 bytů), Jihomoravský kraj byl v tomto srovnání pátý. V osmi krajích došlo k poklesu, nejvíce v Olomouckém kraji (o 19,3 %, tj. o 328 bytů).

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů v Jihomoravském kraji dokončeno v okrese Brno‑město (1 260 bytů, tj. 34,7 % krajského celku). Nejvyšší meziroční relativní nárůst dokončených bytů vykázal taktéž okres Brno‑město (o 90,6 %, tj. o 599 bytů). Z dalších okresů zaznamenal nárůst jen okres Brno‑venkov. Ve struktuře bytů dokončených v Jihomoravském kraji připadlo 45,2 % na byty v rodinných domech a 35,1 % na byty v bytových domech. Nejvíce bytů v rodinných domech bylo dokončeno v okrese Brno‑venkov, a to 33,2 % krajského počtu. Nejvyšší podíl bytů dokončených v bytových domech vykázal okres Brno‑město (63,7 %).

Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 2 Dokončené byty v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172