Pražská bytová výstavba v prvním pololetí 2017

 

17. 8. 2017

Pražská bytová výstavba se v prvním pololetí zvýšila, a to ve všech směrech. Praha se vzpamatovala z loňského propadu a meziročně vzrostl počet zahájených bytů o 60,4 %. I počet dokončených bytů oproti loňskému prvnímu pololetí vzrostl (o 9,4 %). V prvním pololetí 2017 bylo oproti stejnému období roku 2016 vydáno i více stavebních povolení a ohlášení (o 3,3 %) a zvýšila se i orientační hodnota staveb (o 17,7 %).

Zahájené byty

V prvním pololetí roku 2017 byla v hl. m. Praze zahájena výstavba 1663 bytů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 tak došlo k výraznému nárůstu, a to až o 60,4 %. V roce 2017 tak bylo zahájeno o 626 bytů více. Praha tak kopíruje republikový nárůst, který meziročně činil 20,3 %. Lze říci, že nárůst počtu zahájených bytů je způsoben hlavně novou bytovou výstavbou (zahájeno o 544 bytů více) než změnou dokončených staveb (zahájeno o 82 bytů více). Podle druhu stavby bylo v rodinných domech (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) meziročně zahájeno o 36 % bytů více a v bytových domech dokonce o 96 % více. Zvýšená zahájená výstavba byla zaznamenána i v domovech – penzionech a domovech pro seniory, a to o 49 bytů více. Naopak pokles byl zaznamenán v nebytových budovách (61,8 %) a ve stavebně upravených a nebytových prostorách (39,1).

Z republikového pohledu byla Praha z hlediska počtu zahájených bytů v krajích na 4. místě. Na prvním místě byl Středočeský kraj následovaný kraji Jihomoravským a Plzeňským.

Zahájené a dokončené byty v hl. m. Praze podle čtvrtletí v letech 2012 až 2017

Dokončené byty

V hl. m. Praze bylo v prvním pololetí 2017 dokončeno 2 947 bytů. Meziročně došlo ke zvýšení o 9,4 %, což představuje nárůst o 254 bytů. Praha tak kopíruje republikový vývoj, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 4,5 %. Meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán jak u rodinných (o 76 bytů), tak i bytových (o 179 bytů) domů, vč. jejich nástaveb, přístaveb a vestaveb. Dokončených bytů v domovech – penzionech a domovech pro seniory bylo oproti prvnímu pololetí 2016 postaveno o 40 bytů více a ve stavebně upravených nebytových prostorách o 3 byty více. Naopak méně bytů bylo dokončeno v nebytových budovách (o 44 bytů méně).

Z hlediska počtu dokončených bytů v krajích byla Praha na prvním místě následovaná kraji Středočeským a Jihomoravským.

Stavební povolení

Počet stavebních ohlášení a povolení vydaných v hl. m. Praze v prvním pololetí 2017 byl 2 462. Oproti stejnému období minulého roku to bylo o 3,3 % více. Meziročního zvýšení o 2,8 % bylo dosaženo také na celorepublikové úrovni. Na budovy bytové jich bylo vydáno 1 271 (meziroční snížení o 4,5 %) a na budovy nebytové 748 (meziroční zvýšení o 20,1 %). Oproti prvnímu pololetí 2016 bylo v prvním pololetí 2017 vydáno o 34,2 % méně stavebních ohlášení a povolení na ochranu životního prostředí.

Orientační hodnota staveb

Ve sledovaném období činila orientační hodnota staveb v hl. m. Praze 14 558 mil. Kč. Meziročně se tato hodnota značně zvýšila, a to o 17,7 %. Orientační hodnota budov představovala 12 640 mil. Kč, z čehož 58,5 % byla hodnota budov bytových. Meziročně se o 24,3 % snížila orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí, ze 448 mil. Kč na 339 mil. Kč.

 

Poznámky:

Údaje za 1. až 2. čtvrtletí 2017 jsou předběžné.

Více informací o bytové výstavbě a stavebních povoleních najdete v časových řadách.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Lada Loudilová, tel.: 274 054 163, e-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

  • Text aktuality ve formátu pdf