Podíl nezaměstnaných v Praze a krajích ČR k 31. 10. 2021

 

10. 11. 2021

K 31. 10. 2021 byl podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze 2,99 % a meziročně tak poklesl o 0,43 procentního bodu. Oproti září tohoto roku jeho hodnota klesla o 0,21 p. b.

V mezikrajském srovnání za měsíc říjen dosáhl podíl nezaměstnaných osob nejnižší hodnoty opět v Pardubickém kraji (2,11 %), v Jihočeském (2,51 %), a ve Zlínském kraji (2,56 %).  Naopak na konci žebříčku stály kraj Moravskoslezský (5,11 %), Ústecký (5,05 %) a Karlovarský (4,26 %). Ve všech krajích byl oproti září 2021 evidován pokles podílu nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce.

V celém Česku představoval podíl nezaměstnaných osob 3,38 %, meziměsíčně tak klesl o 0,17 p. b.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci října 2021 v hlavním městě 28,2 tisíc osob, z toho byl dlouhodobě nadpoloviční podíl žen (52 %, 14,7 tisíc žen-uchazeček o zaměstnání). Meziročně, tj. oproti říjnu 2020 ubylo v evidenci téměř 3,1 zájemců o práci. Bylo jich o 10 % méně než v předchozím roce). Meziměsíčně, tedy oproti září 2021, ubylo v evidenci 1,7 tisíc nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v Praze meziročně vzrostl o 14,7 tisíc (tj. o 18 %) na evidovaných 96,1 tisíc volných pracovních míst. Meziměsíčně ubylo v evidenci 1,6 tisíc volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 10. 2021 připadlo v Praze 3,7 evidovaných volných pracovních míst, což bylo s Plzeňským (2,9 míst) a Středočeským a Pardubickým krajem (oba 2,5 míst) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,4 míst), Ústeckém (0,6 míst), Karlovarském a Olomouckém  kraji (shodně 0,8 míst na jednoho dosažitelného uchazeče).

Graf 1 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete ve Veřejné databázi

nebo na Integrovaném portálu MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Praze (1991-2020)