Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31. 8. 2018

 


Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se ukazatel Podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze k 31. 8. meziročně snížil o 0,72 procentního bodu a dosáhl výše 2,16 %. Meziměsíčně, tedy oproti červenci 2018, se jeho hodnota nepatrně zvýšila, a to o 0,02 procentního bodu.

V krajském srovnání byla hodnota tohoto ukazatele nejnižší v Pardubickém kraji (1,99 %), na druhém místě byl Jihočeský kraj (2,01 %) a na třetím místě kraj Plzeňský (2,06 %). Kraj Hl. m. Praha se umístil na čtvrtém místě s hodnotou 2,16 %. V celé ČR se podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně snížil o 0,01 procentního bodu a  dosáhl hodnoty 3,05 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v hlavním městě činil na konci srpna 2018 20 410 osob, z toho bylo 11 117 žen. Meziročně ubylo v evidenci 5,9 tisíc zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti červenci 2018, přibylo v evidenci 109 nezaměstnaných.

Počet volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně, tedy oproti srpnu 2017, vzrostl o 62,2 % na evidovaných 62 903 volných míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 619 pracovních míst.
 

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z   demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

  • Aktuální data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích (XLSX soubor)