Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 8. 2020

 

8. 9. 2020

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí Podíl nezaměstnaných osob“ v hl. m. Praze k 31. 8. 2020 meziročně vzrostl o 1,31 procentního bodu (p. b.) na 3,34 %. Meziměsíčně, tedy oproti červenci 2020, se jeho hodnota zvýšila o 0,11 p. b., jednalo se tak o nejvyšší nárůst v rámci krajů.

V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele meziměsíčně zvýšila kromě hl. m. Prahy pouze v krajích Ústeckém a Jihomoravském. V červenci byla nejnižší hodnota v Pardubickém kraji (2,66 %), poté v Jihočeském kraji (2,77 %), následně pak v Zlínském kraji (2,96 %).

Na druhé straně žebříčku stály opět kraje Moravskoslezský a Ústecký, které měly podíl nezaměstnaných osob nejvyšší (5,50 % a 5,44 %). V celé ČR podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně (oproti červenci 2020) klesl o 0,01 procentního bodu na hodnotu 3,82 %.

Celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání činil ke konci srpna 2020 v hlavním městě 30 556 osob, z toho bylo 15 708 žen. Meziročně přibylo v evidenci 11 467 zájemců o práci. Meziměsíčně, tedy oproti červenci 2020 přibylo v evidenci 989 nezaměstnaných.

Počet evidovaných volných pracovních míst v hl. m. Praze meziročně (oproti srpnu 2019) vzrostl o 16,1 % na evidovaných 86 744 míst. Meziměsíčně přibylo v evidenci 3 072 volných pracovních míst.

Na jednoho dosažitelného uchazeče o zaměstnání k 31. 8. 2020 v hl. m. Praze připadlo 2,8 evidovaných pracovních míst, což bylo po Pardubickém kraji (2,8 míst) nejvíce v mezikrajském srovnání. Nejméně volných pracovních míst na jednoho uchazeče pak bylo v Moravskoslezském (0,3 míst), Olomouckém, Karlovarském a Ústeckém kraji (0,5 míst).

Obrázek: Počet volných pracovních míst, uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících let 2019 a 2020

 

_____________________

 

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu
MPSV.

Zpracováno: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb, 737 280 502

 

  • Aktuální data o nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci ÚP