Energetika

Víte, že průměrná roční energetická náročnost českých domácností klesá zejména díky zateplení nebo výměně oken? Ještě před dvaceti lety se pohybovala kolem 90 gigajoulů na byt, v roce 2015 klesla na 65 gigajoulů! Mění se také struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu. Zatímco v roce 1990 pocházela téměř polovina energií z tuhých paliv, nyní jde jen o 13 %. Domácnosti upouštějí od uhlí, naopak více využívají zemní plyn nebo obnovitelné zdroje, především palivové dřevo, pelety a fotovoltaické systémy.

Statistika energetiky zjišťuje a zpracovává údaje o prvotních energetických zdrojích, tedy o jejich výrobě, těžbě, dovozu, vývozu a zásobách. Vedle toho shromažďuje informace o transformačních procesech a také o spotřebě paliv a energie v hlavních výrobních a spotřebitelských sektorech. Zaměřuje se na statistiky pevných paliv (uhlí a uhelné plyny), kapalných paliv (ropa, ropné produkty), elektřiny, tepla a ekologických obnovitelných zdrojů. Z uvedených statistik zpracovává ČSÚ tzv. energetickou bilanci.

Nejstarší údaj ze statistiky energetiky pochází z roku 1782, kdy se v ostravsko-karvinském revíru vytěžilo tisíc tun černého uhlí. V roce 1852 se těžba zvýšila již na 168 tisíc tun.