Kontakt

Český statistický úřad
Odbor komunikace
tel.: 274 052 765
e-mail: press@czso.cz