100 let DĚDICTVÍ PRO BUDOUCNOST


Moderní státní statistika už sto let vytváří obraz světa z čísel. Vypráví jejich příběhy, abychom porozuměli minulosti, orientovali se v současnosti a zodpovědně rozhodovali o budoucnosti.

Ohlédněte se s námi do stoleté historie statistiky, seznamte se s významnými osobnostmi, nahlédněte do statistické kuchyně a sledujte, jak čísla hýbou světem! Jsou zajímavá, veselá, smutná, varovná, a hlavně živá, protože monitorují naši úspěšnost a jsou výzvou ke změně…

 

Právě vyšlo

Rozhovory

Marek Malý: Kolik nakažených HIV žije na území republiky a které skupiny obyvatel jsou nejohroženější? Na tyto a další otázky odpovídá Marek Malý, vedoucí oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu ČR. Jeho specializací je aplikace statistiky v lékařství a energetice.

Novinky

Po roce 1948 prošel Státní úřad statistický radikální proměnou: „Statistika je na podkladě marxistické methodologie nástrojem budování socialismu a komunismu, nástrojem hospodářského plánování a nástrojem technického pokroku,“ tvrdili tehdejší koryfejové komunistické ideologie v řadách SÚS. „Socialistická“ statistika odstraňovala „buržoazní přežitky“ a orientovala se na úkoly národohospodářské evidence. Veřejnost dostávala informace jen o plnění plánů.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Celkový počet obyvatel České republiky Počet obyvatel v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

Osobnosti

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – expertka na environmentální ekonomii, rektorka Univerzity J. E. Purkyně a předsedkyně Expertní skupiny pro statistiku životního prostředí OSN. Jako předsedkyně ČSÚ se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik včetně elektronizace sběru dat.