100 let DĚDICTVÍ PRO BUDOUCNOST


Moderní státní statistika už sto let vytváří obraz světa z čísel. Vypráví jejich příběhy, abychom porozuměli minulosti, orientovali se v současnosti a zodpovědně rozhodovali o budoucnosti.

Ohlédněte se s námi do stoleté historie statistiky, seznamte se s významnými osobnostmi, nahlédněte do statistické kuchyně a sledujte, jak čísla hýbou světem! Jsou zajímavá, veselá, smutná, varovná, a hlavně živá, protože monitorují naši úspěšnost a jsou výzvou ke změně…

 

Právě vyšlo

Rozhovory

Zdeněk Pavlík: Významný český demograf a vysokoškolský profesor Zdeněk Pavlík se zamýšlí nad největším úskalím demografických prognóz, kterým je odhadování budoucího vývoje migrace. Tématem rozhovoru jsou i současné vztahy mezi pohlavími a emancipace žen.

Novinky

Obchází Evropu „žlutý strašák“? V roce 2016 zemřelo celkem 5,1 milionu obyvatel Evropské unie. Smrt téměř sedmi tisíc osob měla na svědomí virová hepatitida, lidově známá jako žloutenka. Nejvyšší míra úmrtnosti byla zaznamenána v Itálii, nejnižší ve Slovinsku a Finsku. Česká republika s tímto závažným jaterním onemocněním zatím úspěšně bojuje.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Počet zemřelých obyvatel České republiky Počet zemřelých obyvatel České republiky měl dlouhodobě klesající trend od počátku 80. let 20. století, kdy roční úhrn převyšoval 130 tis. osob. Minimum, 104,4 tis., připadlo na rok 2006. V posledním desetiletí má naopak počet zemřelých opět spíše mírně rostoucí tendenci.

Osobnosti

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. – přední český demograf a významný vysokoškolský pedagog. Zakladatel katedry demografie a geodemografie na UK Praha, spoluzakladatel České demografické společnosti a dlouholetý člen České statistické rady.