100 let DĚDICTVÍ PRO BUDOUCNOST


Moderní státní statistika už sto let vytváří obraz světa z čísel. Vypráví jejich příběhy, abychom porozuměli minulosti, orientovali se v současnosti a zodpovědně rozhodovali o budoucnosti.

Ohlédněte se s námi do stoleté historie statistiky, seznamte se s významnými osobnostmi, nahlédněte do statistické kuchyně a sledujte, jak čísla hýbou světem! Jsou zajímavá, veselá, smutná, varovná, a hlavně živá, protože monitorují naši úspěšnost a jsou výzvou ke změně…

 

Právě vyšlo

Rozhovory

Ladislav Rabušic:Je rodičovství v dnešní době jen formou určitého altruismu, anebo způsobem, jak uspokojit emocionální potřeby? Nad složitými demografickými otázkami přemýšlí sociolog Ladislav Rabušic, profesor brněnské Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu populačních studií.

Novinky

Podle informací Evropského statistického úřadu mělo k 1. lednu 2018 nejvyšší podíl cizinců Lucembursko (48 % obyvatelstva). Méně než 1 % obyvatelstva tvořili cizí státní příslušníci v Polsku, Rumunsku a Litvě; v České republice žilo 4,9 % cizinců.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Územní vývoj města Plzně Územní vývoj města Plzně mezi lety 1924, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 2 539 ha na 13 767 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 122 354 v roce 1921 na 172 441 k 31. 12. 2018.

Osobnosti

Pavol Majling – předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. Funkci předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (tedy fakticky předsedy SÚS) vykonával v letech 1961-1963, poté až do roku 1967 byl předsedou Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.