100 let DĚDICTVÍ PRO BUDOUCNOST


Moderní státní statistika už sto let vytváří obraz světa z čísel. Vypráví jejich příběhy, abychom porozuměli minulosti, orientovali se v současnosti a zodpovědně rozhodovali o budoucnosti.

Ohlédněte se s námi do stoleté historie statistiky, seznamte se s významnými osobnostmi, nahlédněte do statistické kuchyně a sledujte, jak čísla hýbou světem! Jsou zajímavá, veselá, smutná, varovná, a hlavně živá, protože monitorují naši úspěšnost a jsou výzvou ke změně…

 

Právě vyšlo

Rozhovory

Marek Rojíček: V New Yorku se na začátku března uskutečnilo 50. zasedání Statistické komise Organizace spojených národů. Probíhalo také v prostorách, kde zasedá Valné shromáždění OSN a kde se odehrál kus politické historie. Osobně se jubilejního zasedání zúčastnil i Marek Rojíček, předseda ČSÚ.

Novinky

Ovocnářskou velmocí Evropské unie se v roce 2017 stalo Španělsko, Polsko obsadilo první příčku v pěstování jablek. Zelinářskou jedničkou byla už tradičně Itálie, která zároveň získala „rajčatové prvenství“.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Územní vývoj města Brna Územní vývoj města Brna mezi lety 1919, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Do té doby tvořily Brno současné katastry : Město Brno, Staré Brno, Černá Pole, Pisárky, Ponava, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří a Zábrdovice. Plocha obce se zvýšila z 2 136 ha na 23 018 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 237 659 v roce 1921 na 380 681 k 31. 12. 2018.

Osobnosti

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – expertka na environmentální ekonomii, rektorka Univerzity J. E. Purkyně a předsedkyně Expertní skupiny pro statistiku životního prostředí OSN. Jako předsedkyně ČSÚ se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik včetně elektronizace sběru dat.