Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů

 

 • Základní výsledky
 • Vybrané údaje za kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností
 • Vybrané údaje za obce
 • Vybrané údaje za městské části (obvody) statutárních měst
 • Podle tématu
 • Grafy
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví v České republice
 • Zaměstnaní a nezaměstnaní na 100 osob ekonomicky aktivních podle krajů
 • Zaměstnaní podle sektorů ekonomické činnosti a podle krajů
 • Obydlené domy podle období výstavby nebo rekonstrukce podle krajů
 • Kartogramy
 • Index stáří
 • Podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště
 • Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším stupněm vzdělání
 • Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti
 • Publikace
 • Mezinárodní srovnání
 • Plakáty
 • Prezentace výsledků Sčítání lidu, domů a bytů na plakátech - ČR: Obyvatelstvo
 • Prezentace výsledků Sčítání lidu, domů a bytů na plakátech - ČR: Domy a byty