Obyvatelstvo

 


Podrobnější údaje za menší územní celky (kraj, obec) naleznete ve vydaných publikacích.

 • Tab. 3 Obyvatelstvo podle státního občanství a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 4 Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin a pohlaví a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 5 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 6 Obyvatelstvo podle rodinného stavu a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 7 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání a podle velikostních skupin
 • Tab. 8 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 9 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 10 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab.12 Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní a s nezjištěnou ekonomickou aktivitou podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 13 Obyvatelstvo podle národnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 14 Obyvatelstvo podle náboženské víry a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 30 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a podle velikostních skupin obcí a krajů
 • Tab. 113 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity
 • Tab. 114 Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání
 • Tab. 116 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a podle věku a pohlaví
 • Tab. 601 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a podle národnosti a věku
 • Tab. 605 Obyvatelstvo podle náboženské víry, podle nejvyššího ukončeného vzdělání, věku a podle pohlaví
 • Tab. 612 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a podle způsobu bydlení a věku
 • Tab. 614 Obyvatelstvo podle věku, podle národnosti, mateřského jazyka, náboženské víry, nejvyššího ukončeného vzdělání, státního občanství a podle pohlaví
 • Tab. 615 Osoby 18leté a starší podle registrovaného partnerství, pohlaví a podle věku, nejvyššího ukončeného vzdělání a ekonomické aktivity