Census Hub - předběžná mezinárodně srovnatelná data ze sčítání

 


Na adrese https://ec.europa.eu/CensusHub2/ (pouze v anglickém jazyce) jsou ve zkušebním provozu dostupná předběžná mezinárodně srovnatelná data ze sčítání za všechny státy EU (a za Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko v rámci EHP).

Data byla zpracována v jednotné struktuře v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 519/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se přijímá program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP).