Sčítací komisaři

Sčítací komisaři, které zajišťuje Česká pošta, hrají při Sčítání 2021 důležitou roli. Pokrývají celé území České republiky a jejich úkolem je v rámci pravidelných pochůzek informovat všechny osoby v přesně určené oblasti o Sčítání 2021. Zajišťují zejména informace o listinném sčítání a distribuci i sběr listinných sčítacích formulářů.
Sčítací komisaři
Více o sčítacích komisařích
Všichni sčítací komisaři se vždy prokazují průkazem s unikátním číslem pro daný obvod. V předem oznámených termínech navštěvují adresy a domácnosti, které se nesečtli online. Účelem jejich návštěvy je dosud nesčetným osobám poskytnout sčítací formulář pro listinné sčítání a později ho vyplněný opět vyzvednout. Návštěvy sčítacího komisaře se oznamují formou vývěsek či letáků.

Sčítací komisař vás nezastihl?


Návštěva Kontaktního místa Sčítání 2021 je další způsob, jak získat či odevzdat listinný sčítací formulář.