Sčítací komisaři

Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je zejména roznos listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Sčítací komisaři
Více o sčítacích komisařích
Sčítací komisaři doručují listinné sčítací formuláře. Pokud jste se již sečetli, nebo se plánujete sečíst online, nemusíte na sčítacího komisaře čekat, ani přebírat formulář. Vzhledem k epidemické situaci byly služby sčítacích komisařů upraveny tak, aby se omezil osobní kontakt s obyvatelstvem. Komisaři pouze předají listinný sčítací formulář, odpovědní obálku či cizojazyčné překlady formuláře. Při distribuci formulářů jsou vybaveni ochranou úst a nosu a dodržují veškerá aktuálně platná hygienická opatření.
Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Do domů vstupuje pouze ve výjimečných případech a jenom tehdy, pokud ho o to respondent požádá, například kvůli omezené pohyblivosti. Pokud jste v karanténě nebo máte příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím ohleduplní. Řiďte se nařízením krajské hygienické stanice a vyhněte se osobnímu kontaktu se sčítacím komisařem.
Do Sčítání 2021 bude zapojeno přibližně 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří budou mít uzavřený pracovněprávní vztah s Českou poštou. V tzv. samostatných sčítacích obvodech, jako jsou například nemocnice, ubytovny, domovy pro seniory, bude působit dalších zhruba 2,5 tisíce sčítacích komisařů, kteří budou mít pracovněprávní vztah s Českým statistickým úřadem.
Sčítací komisaři jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o jakýchkoliv osobních údajích a o všech jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své funkce. Mlčenlivostí jsou vázáni za všech okolností, a to i po skončení sčítání.
Kdy přijde sčítací komisař?
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře spolu s odpovědní obálkou. Pokud jste se již sečetli, nebo se plánujete sečíst online, nemusíte na sčítacího komisaře čekat, ani přebírat formulář.
Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a čase, zazvoní na zvonek a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět oznámíme.
Termín a interval návštěvy komisaře také můžete zjistit telefonicky nebo osobně na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst, na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Nevyhovuje vám termín návštěvy komisaře?
Sčítací komisař učiní dva pokusy o předání listinného sčítacího formuláře. Pokud vám první oznámený termín jeho návštěvy nevyhovuje, můžete počkat na druhý, náhradní.
Formulář si můžete také sami vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě sčítání, a to na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst, na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Jak poznáte sčítacího komisaře?
Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz sčítacího komisaře a povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty a je na něm uvedeno mimo jiné jméno a příjmení komisaře, vymezení jeho územní působnosti, číslo průkazu, fotografie a ochranné prvky. Podoba průkazu je stanovena vyhláškou č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Vzor průkazu sčítacího komisaře1 Vzor průkazu sčítacího komisaře 2

Chcete si ověřit jméno vašeho komisaře?
Jméno svého sčítacího komisaře si můžete ověřit v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst. Můžete také zavolat na telefonní čísla 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo v otevíracích hodinách na kontaktní místo sčítání, jež můžete i osobně navštívit. Jména sčítacích komisařů jsou také zveřejněna na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Pozná komisař, že jsem se už sečetl online?

Nelze garantovat, že komisař nezazvoní i na domácnost, která se již sečetla online, a to zejména tam, kde na zvoncích nejsou uvedena jména vlastníků bytů a kde tak nebudou mít komisaři možnost poznat, který zvonek patří ke kterému bytu. Prosíme vás proto o pochopení. Pokud listinný formulář nechcete, protože se stále plánujete sečíst online, nebo jste se už online sečetli, na komisaře čekat nemusíte. Všichni máme povinnost se sečíst, ale jakým způsobem to uděláme, je pouze na vás. Úlohou sčítacího komisaře je doručit listinné sčítací formuláře do těch domácností, které se nesečetly online a které na formulář čekají.

Podrobnější zdůvodnění: Distribuce listinných sčítacích formulářů je plánována na základě dat o nesečtených bytech z online sčítání, která jsou aktualizována s jednodenním zpožděním. I kvůli paralelnímu průběhu online i listinného sčítání se může stát, že se některé domácnosti sečtou online již před příchodem sčítacího komisaře.
Sčítací komisaři mají při pochůzkách seznamy bytů se jmény vlastníků, které jsou veřejně dostupné v katastru nemovitostí. Tyto seznamy nejsou k dispozici za všechny domy (např. za bytová družstva). Část bytů v domech proto byla pro účely sčítání očíslována během přípravy projektu. V těchto seznamech budou vždy o půlnoci automaticky označeny byty sečtené online (z důvodu ochrany osobních údajů bez jmen konkrétních sečtených osob).
V případě, že budou jména nebo čísla na zvoncích odpovídat seznamu použitému pro označení bytů v online formuláři, nebude na ně sčítací komisař zvonit. Zazvoní pouze na byty, které nebyly sečteny online (a tedy ani takto označeny). To se týká především rodinných a části bytových domů, u kterých jsou seznamy bytů k dispozici. Pokud má dům v katastru evidovány dva byty, ale je ve skutečnosti obýván pouze jednou domácností a tato se sečetla online, stále bude zahrnut do pochůzek komisařů. V opačném případě by mohla část obyvatel podobných domů obývaných dvěma bytovými domácnostmi přijít o možnost převzít si od komisaře listinný formulář.
Podle původního předpokladu měli komisaři před zahájením online sčítání při mapování bytů projít všechny bytové domy, aby se v nich dokázali zorientovat a byli následně schopni lépe spárovat jmenovky na zvoncích domů se seznamem bytů. Na základě protiepidemických požadavků ČSÚ rozhodl, že komisaři do domů vcházet nebudou, a to ani při mapování bytů (které proběhlo pouze v omezené míře dle informací na venkovních zvoncích), ani při samotném roznosu sčítacích formulářů.