Mezinárodní registrace systému identifikace ekonomických subjektů v ČR

 


Oznámení

ČSÚ o mezinárodní registraci systému identifikace ekonomických subjektů v ČR

Rozšiřující se využívání zpracování dat a telekomunikačních možnosti v komerčních, vládních a dalších oblastech, vytvořilo podmínky pro efektivní výměnu informací ve strojově zpracovatelné formě. S růstem tohoto automatizovaného způsobu výměny informací roste i potřeba mezinárodních norem, které oblast zpracování dat pokryjí. Norma ISO/IEC 6523, která definuje strukturu pro jednotnou a jednoznačnou celosvětovou identifikaci organizací a částí organizací, je jednou z mnoha mezinárodních norem vyvinutých jako prostředek přesného a efektivního zpracování dat a jejich výměny.

Z této normy byly pro potřebu ČR využity:

  • kód mezinárodního označení; (ICD) (International Code Designator): datový prvek určený k jednoznačné identifikaci identifikačního schématu organizace. ICD může nabývat celočíselné hodnoty od 1 do 9999. ICD se může přenášet jako datový prvek proměnné délky; je-li hodnota ICD menší než 1000 a je-li přenášena v pevném čtyřčíslicovém formátu, musí být doplněna o nevýznamné nuly na formát čtyř číslic.
  • hodnota kódu mezinárodního označení (International Code Designator value, ICD value): identifikátor přiřazený k určitému identifikačnímu schématu organizace. Hodnota kódu mezinárodního označení se přiřazuje k identifikačnímu schématu organizace podle procedury, kterou určuje norma ISO/IEC 6523-2. Hodnota ICD přidělená identifikačnímu schématu organizace musí být jednoznačná. Aby bylo možné zaručit jednoznačnost identifikace identifikačního schématu organizace, nesmí být jednou přiřazená hodnota ICD znovu použita
  • identifikátor organizace (organisation identifier): identifikátor přidělený organizaci na základě identifikačního schématu organizace, který je v rámci určitého schématu jednoznačný - identifikační číslo ekonomického subjektu - IČO

Registrační autorita (RA) (registration authority) - organizace odpovědná za údržbu registru identifikačních schémat organizací a vydávání hodnot ICD se sídlem

British Standards Institution - DISC 389 Chiswick High Rd London W4 4 AL Tel.: +44 181 996 7466, Fax : +44 181 996 7048

zaregistrovala v květnu 2001systém identifikace ekonomických subjektů v ČR pomocí identifikačního čísla IČO dle výše uvedené normy a přidělila hodnotu kódu mezinárodního označení ICD = 0154.


Ing. Stanislav Palas
ředitel odboru statistických registrů