Šetření Životní podmínky ČR 2017

 

Český statistický úřad zahajuje další ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností.  Odborně proškolení tazatelé osloví v období mezi 4. únorem a 28. květnem více než 11 tisíc domácností ve všech krajích České republiky.

Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru respondentů s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. Zísakené údaje jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Výsledky jsou důležitým podkladem pro hodnocení vývoje životní úrovně a příjmové situace českých domácností.

Díky harmonizaci šetření napříč státy Evropy jsou údaje navíc mezinárodně srovnatelné. Šetření probíhá v rámci projektu EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), do kterého je kromě všech 28 členských států EU zapojeno také Norsko, Švýcarsko, Island, Makedonie, Srbsko a Turecko. Mezinárodní srovnání je tedy umožněno mezi 34 evropskými zeměmi.

Šetření Životní podmínky se koná pravidelně každý rok, naposledy proběhlo na jaře 2016. Z tohoto šetření jsou zatím dostupné vybrané předběžné výsledky, přičemž finální data budou uveřejněna na tiskové konferenci koncem dubna 2017 a následně v publikaci.

Poslední publikované finální údaje naleznete zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2016