Graf - Podíl aktivních a neaktivních ekonomických subjektů v ČR k 31. 12. 2020

 

FusionCharts XT se zobrazi zde.

  • Data grafu v tabulce