V EU jezdí už dva miliony elektromobilů

V roce 2017 bylo v členských zemích Evropské unie registrováno celkem 262 milionů automobilů. Zhruba dva miliony z nich (0,8 %) byly klasifikovány buď jako elektromobily, nebo hybridní elektromobily. Největší podíl v celém autoparku země zaujímaly tyto vozy ve Švédsku a Polsku.


Elektromobil

Pojem elektromobil (angl. Electric Vehicle) zahrnuje jakýkoli vůz, který ke svému pohonu využívá pouze elektromotor, hybridní elektromobily (angl. Hybrid Electric Vehicles) jsou poháněné elektromotory v kombinaci s benzinovým či naftovým motorem.

V posledních letech dochází k trvalému nárůstu počtu elektrických a hybridních vozů registrovaných v celé EU. Zejména počet hybridních elektromobilů v roce 2017 (1,5 milionu) byl téměř sedmkrát vyšší než v roce 2013 (0,2 milionu).

Mezi členskými státy EU, které mají údaje k dispozici, bylo pět zemí s více než jednoprocentním podílem elektrických nebo hybridních automobilů. K průkopníkům elektromobility patří Švédsko (2,4 %), Polsko (1,9 %), Velká Británie (1,5 %), Francie (1,4 %) a Belgie (1,2 %).

V České republice jezdilo v roce 2013 pouze 237 elektromobilů. V roce 2017 to bylo již 1 525 vozů, což tvořilo pouze 0,03 procenta ze všech registrovaných aut.