univ. doc. JUDr. Jan Auerhan – právník, významný demograf a oběť heydrichiády

Prezident Státního úřadu statistického v letech 1929 až 1939. Významný antropogeograf a demograf. Celoživotně se zabýval tematikou vystěhovalectví a československých menšin v zahraničí. Jako první zmapoval dlouhověkost na našem území a provedl i mezinárodní srovnání. Byl zakladatelem a prvním předsedou Československého ústavu zahraničního.

/documents/109863733/128621090/auerhan.jpg

Jan Auerhan se narodil v roce 1880 v Leštině u Humpolce. Po studiu na gymnáziu v Havlíčkově Brodě a práv na pražské univerzitě nastoupil v roce 1906 na místo úředníka Zemské statistické kanceláře. Auerhan se jako první systematicky věnoval studiu české menšiny v chorvatské Slavonii. Zcela výjimečné, nové a unikátní jsou jeho demografické a antropogeografické práce. Zvláštní zmínku si zaslouží pět studií o dlouhověkosti, kterou na našem území mapoval od roku 1869, přičemž zjištěné údaje srovnává s 23 evropskými zeměmi. Stal se docentem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1911 byl jmenován do funkce tajemníka Zemského statistického úřadu Království českého, od roku 1919 byl zaměstnancem nově vytvořeného Státního úřadu statistického. Během svého působení ve statistické službě publikoval řadu odborných statí ve Statistickém obzoru. V roce 1926 již zde byl místopředsedou a v letech 1929–1939 jeho prezidentem. Na počátku okupace byl Auerhan donucen ze Státního úřadu statistického odejít do výslužby. V období heydrichiády byl zatčen gestapem a dne 9. června 1942 popraven na kobyliské střelnici v Praze. V roce 1947 byl in memoriam jmenován profesorem UK.