Jak jsou na tom Češi s chudobou, obezitou či sportováním?

Letos po patnácté provádí ČSÚ pravidelné Výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách českých domácností. Tazatelé jich od února až do května 2019 navštíví téměř 11,5 tisíce. Jak Češi posuzovali své životní a materiální podmínky či přístup ke zdraví v roce 2017? 


Životní podmínky

 

Výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách domácností z roku 2017 přineslo například zjištění, že příjmovou chudobou byl ohrožen zhruba každý jedenáctý obyvatel České republiky. Jde o lidi žijící v domácnostech, jejichž příjmy nedosáhly stanovené hranice. Ta například pro domácnost jednotlivce činila 11 195 korun za měsíc, v případě rodičů se dvěma menšími dětmi 23 509 korun. Více jak 28 % domácností si také nemohlo dovolit zaplatit neočekávaný výdaj přesahující 10 tisíc korun, pro čtvrtinu osob v domácnostech je nedosažitelná i týdenní dovolená. Česká republika však stále patří ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.

Skoro pětina Čechů uvedla, že jsou obézní, a jen necelé dvě třetiny populace se věnují nějaké fyzické aktivitě.


Obezita

Obezita ohrožuje 18,5 % Čechů, z toho téměř 20 % mužů a 18 % žen, mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Průměrná hodnota BMI (indexu tělesné hmotnosti) obyvatel České republiky dosáhla 25,2, což je těsně nad horní hranicí normální zdravé váhy. Hmotnost souvisí se zdravým pohybem i vyváženou stravou. Vliv na kondici každého z nás mají mimo jiné i volnočasové fyzické aktivity, jako jsou sport a fitness. Výsledky výběrového šetření byly v tomto ohledu alarmující: 40 % dospělých Čechů se nevěnuje žádné sportovní ani rekreační pohybové aktivitě. Fyzický pohyb je bližší mužům, kteří mu věnují průměrně 3,6 hodiny týdně, zatímco ženy jen 3,2 hodiny. Ženy dbají spíše na stravování než na cvičení. Pozitivní je, že více jak 21 % žen jí ovoce dvakrát i vícekrát denně. V takové míře si jej dopřává jen 12 % mužů. S velkým rozdílem ženy předhánějí muže i v konzumaci zeleniny.

Jak Češi pečují o svůj chrup?


Preventivní kontrola u zubaře je doporučena alespoň dvakrát ročně. Z posledního výběrového šetření vyplynulo, že ženy jsou mnohem odpovědnější než muži, a těsně se tomuto limitu blíží. V průměru absolvují 1,9 kontroly chrupu za rok. Muži navštíví stomatologa jen 1,7krát za rok.

Nejčastějším důvodem pro vynechání kontroly u zubaře jsou podle 23 % dotazovaných vysoké náklady, 21 % respondentů vyčkává, zda se jejich zdravotní stav zlepší. U mužů je zásadní překážkou návštěvy zubaře strach, což připustilo 27 % z nich. Největší skupině žen, tedy 28 %, brání v absolvování kontroly chrupu očekávaná finanční náročnost ošetření.

Více informací naleznete v publikaci „Příjmy a životní podmínky domácností – 2017“.