Právě vyšlo

Rozhovory

Martin Zelený řídí sekci demografie a sociálních statistik v ČSÚ. V současné době jeho sekce žije přípravou příštího sčítání lidu. „Zásadnější reformou prochází i oblast mzdové statistiky a statistiky nákladů práce,“ podotýká.

Novinky

České domácnosti utratí za bydlení včetně energií každý měsíc průměrně 5,7 tisíce korun. Obyvatelé rodinných domů mají o čtvrtinu nižší výdaje než domácnosti v bytech. Z hlediska nákladů je výhodnější bydlení v menších obcích.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Sklizeň a výnos řepky Sklizeň a hektarový výnos řepky v České republice od roku 1945 do roku 2018. Sklizeň řepky ve sledovaném období výrazně vzrostla (+7 155,5 %) díky nárůstu osevních ploch (+1 084,3 %) i hektarového výnosu (+512,6 %).

Osobnosti

doc. Ing. Ladislav Říha, DrSc. – poslední předrevoluční šéf ČSÚ. Podporoval zlepšení statistického zpracování demokratických voleb a vedení volební statistiky.