Právě vyšlo

Rozhovory

Jaromír Dřízal: Přestože i na pekaře doléhá globalizace, nabídka chleba na českém trhu je jedna z nejlepších v Evropě. „Který obor to u nás může o svých výrobcích říci?“ komentuje Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Novinky

Osobní nasazení za politickou nezávislost úřadu, útěk od povinností, nebo zbabělost? Co bylo pravou příčinou rezignace Dobroslava Krejčího na funkci prvního předsedy SÚS?

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Počet obyvatel České republiky na 1km2 Počet obyvatel na 1km2 v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

Osobnosti

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. – přední český demograf a významný vysokoškolský pedagog. Zakladatel katedry demografie a geodemografie na UK Praha, spoluzakladatel České demografické společnosti a dlouholetý člen České statistické rady.