Právě vyšlo

Rozhovory

Jiří Hrbek: Od 30. let minulého století u nás klesla výměra zemědělské půdy o milion hektarů. Tempo úbytku je nejrychlejší v posledních letech. „Podle statistik je zřejmé, že zemědělské půdy ubývá a náš přístup k její ochraně je poměrně mdlý,“ říká Jiří Hrbek, dnes již bývalý ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, který po 40 letech ukončil letos v červenci svoji profesní dráhu v ČSÚ.

Novinky

Přes tři tisíce Evropanů zemřelo v roce 2016 na následky pracovního úrazu. Nejvyšší počet úmrtí na pracovišti zaznamenaly Lucembursko a Rumunsko, nejnižší naopak Nizozemsko a Německo. Česká republika se zařadila mezi deset zemí EU s nejvyšší ochranou zdraví zaměstnanců.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Zalesňování v České republice. Animovaný graf ukazuje vývoj zalesňování od roku 1958 do roku 2017. Počet vysazovaných jehličnatých stromků se v současnosti snížil v porovnání se stavem v osmdesátých letech minulého století o více než polovinu.

Osobnosti

prof. Ing. Jan Seger, CSc. – nestor české statistiky, osmý rektor VŠE. Významný akademik a vědec. Přední český odborník na analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz.