Právě vyšlo

Rozhovory

Bedřich Moldan: Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje, tedy o klíčová data o životním prostředí. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Novinky

V roce 2017 se v Evropské unii vzdělávalo 21,4 milionu středoškoláků, z toho více než 10,2 milionu (48 %) studovalo na odborných školách a učilištích. Tomuto typu vzdělání dávali přednost především chlapci, kteří tvořili 56 % všech žáků. Středoškolská příprava na profesní dráhu byla nejrozšířenější v České republice a ve Finsku.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Počet obyvatel České republiky na 1km2 Počet obyvatel na 1km2 v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

Osobnosti

Pavol Majling – předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. Funkci předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (tedy fakticky předsedy SÚS) vykonával v letech 1961-1963, poté až do roku 1967 byl předsedou Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.