Právě vyšlo

Rozhovory

Profesorka Marie Hušková je přední odbornicí v oblasti asymptotických metod matematické statistiky, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection. Je členkou řady vědeckých společností a vedla 11 doktorandů, z nichž řada působí na domácích i zahraničních univerzitách. Jak se jí podařilo sladit rodinu s vědeckou kariérou?

Novinky

Pětina zaměstnanců v Evropské unii pracovala v roce 2018 na částečný úvazek. Důvodem bylo sladění zaměstnání s péčí o děti a rodinu, změna zdravotního stavu, studium při práci či pozvolný odchod do důchodu. Hlavní příčinou byla nemožnost získat práci na plný úvazek, a to především pro Řeky. Naopak, nejlepší podmínky pro získání zaměstnání na celý úvazek měli Estonci a Češi.

Oblasti statistiky

Co má statistika v hledáčku? Přece všechno, co vás zajímá! Podívejte se na kompletní přehled témat, která ČSÚ sleduje, popisuje a zpracovává. Od cenové statistiky přes informační technologie, dopravu, stavebnictví, trh práce až po cestovní ruch nebo životní prostředí.

Příběh statistiky

Statistika jako vědní obor vznikla až v novověku, s jejím praktickým využitím se však setkáváme již v hluboké historii. Po staletí byla a je zcela nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů dalšího vývoje společnosti.

ČR v číslech

Počet dokončených bytů v České republice Počet dokončených bytů je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby, protože při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení. Je současně indikátorem rozvoje ekonomiky, jednak celostátně, ale především v regionální diferenciaci. Statistika bytové výstavby byla jednou z prvních, která byla po skončení druhé světové války obnovena a rozšířena. Vrcholem v poválečném vývoji byl rok 1975, kdy se dokončilo téměř 100 tisíc nových bytů.

Osobnosti

Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – současný předseda ČSÚ a přední odborník na národní účty. Jako ekonom a specialista na národní účty se významně podílel na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU.