doc. Ing. Ladislav Říha, DrSc. – poslední předrevoluční šéf ČSÚ

Podporoval zlepšení statistického zpracování demokratických voleb a vedení volební statistiky.

/documents/109863733/128621090/riha_ladislav-742x1024.jpg

Od roku 1960 pracoval v ústředních orgánech pro plánování a pro vědecko technický a investiční rozvoj. Podílel se na přípravě řady významných dokumentů týkajících se hospodářského, sociálního a vědecko technického rozvoje ČSSR. Po řadu let působil jako člen České statistické rady. Od dubna 1987 až do roku 1990 byl předsedou Českého statistického úřadu. Svoje poznatky a zkušenosti soustředil do řady knižních publikací, příspěvků ve sbornících a v odborném tisku.