ČR v číslech

Nejnovější

ČR v číslech

21. října 2019 - Sklizeň a výnos brambor Sklizeň a hektarový výnos brambor od roku 1945 do roku 2018. Ačkoli se hektarový výnos ve sledovaném období zvyšoval (+82,6 %), sklizeň se v souvislosti mj. s výrazným úbytkem osevních ploch (−93,2 %) snižovala (−87,6 %).

ČR v číslech

11. října 2019 - Sklizeň a výnos řepky Sklizeň a hektarový výnos řepky v České republice od roku 1945 do roku 2018. Sklizeň řepky ve sledovaném období výrazně vzrostla (+7 155,5 %) díky nárůstu osevních ploch (+1 084,3 %) i hektarového výnosu (+512,6 %).

ČR v číslech

4. října 2019 - Počet obcí Počet obcí v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

Starší

ČR v číslech

27. září 2019 - Počet obyvatel České republiky ve velikostních skupinách obcí Počet obyvatel České republiky ve velikostních skupinách obcí v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

ČR v číslech

20. září 2019 - Územní vývoj města Olomouce Územní vývoj města Olomouce mezi lety 1919, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 271 ha na 10 333 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 66 060 v roce 1921 na 100 523 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech

17. září 2019 - Územní vývoj města Liberce Územní vývoj města Liberce mezi lety 1939, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 622 ha na 10 609 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 84 845 v roce 1921 na 104 445 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech

13. září 2019 - Územní vývoj města Plzně Územní vývoj města Plzně mezi lety 1924, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 2 539 ha na 13 767 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 122 354 v roce 1921 na 172 441 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech

10. září 2019 - Územní vývoj města Ostravy Územní vývoj města Ostravy mezi lety 1924, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila ze 764 ha na 21 423 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 198 438 v roce 1921 na 289 128 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech

6. září 2019 - Územní vývoj města Brna Územní vývoj města Brna mezi lety 1919, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Do té doby tvořily Brno současné katastry : Město Brno, Staré Brno, Černá Pole, Pisárky, Ponava, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří a Zábrdovice. Plocha obce se zvýšila z 2 136 ha na 23 018 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 237 659 v roce 1921 na 380 681 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech

3. září 2019 - Územní vývoj města Prahy Územní vývoj města Prahy mezi lety 1922, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Do té doby tvořily Prahu : Staré Město s Josefovem, Nové Město, Malá Strana a Hradčany. Plocha obce se zvýšila z 761 ha na 49 621 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 729 820 v roce 1921 na 1 308 632 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech

19. srpna 2019 - Počet obyvatel České republiky na 1km2 Počet obyvatel na 1km2 v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

ČR v číslech

6. srpna 2019 - Celkový počet obyvatel České republiky Počet obyvatel v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.