Automobilovou „velmocí“ EU je Lucembursko

V Lucemburském velkovévodství byl v roce 2017 nejvyšší stupeň automobilizace ze všech států Evropské unie. Nejnižší byl naopak v Rumunsku a v Maďarsku. Česká republika patřila mezi země s nejvyšším nárůstem počtu registrovaných osobních vozů.


Motorizace EU

Na celém světě připadá na tisíc obyvatel sto automobilů. Nejvyšší stupeň automobilizace je v USA a v západních státech Evropy. V zemích třetího světa připadá na tisíc obyvatel pouze jeden automobil. Vyplývá to z údajů Evropské komise.

Automobilizace v EU

Nejvíce osobních automobilů v rámci zemí EU bylo v roce 2017 přihlášeno v Lucembursku (670 osobních automobilů na 1000 obyvatel). Toto číslo je však ovlivněno přeshraničními pracovníky používajícími služební automobily registrované v zemi. Další v pořadí byla Itálie s 625 vozy na tisíc obyvatel, Finsko (617 aut), Malta (613 aut) a Kypr (609 aut). Na opačném konci žebříčku se nacházelo s 261 vozy Rumunsko, dále Maďarsko (355 aut) a Lotyšsko (356 aut). V České republice dosáhl loni stupeň automobilizace 541 aut, v roce 2017 to bylo 525 vozidel. Pro zajímavost: v roce 1990 připadalo na tisíc obyvatel ČR „pouhých“ 233 osobních vozů, v roce 2010 už 427 automobilů.

Počet registrovaných automobilů roste

Nejvíce registrovaných osobních vozů (46 milionů) bylo v roce 2017 v Německu. Následovala Itálie (37 milionů) a Francie (32 milionů). Během pěti let, od roku 2013 do roku 2017, došlo v několika členských státech k výraznému nárůstu počtu registrací. Nejvyšší byl zaznamenán na Slovensku (18 %), dále v České republice a Portugalsku (shodně 17 %), v Estonsku (15 %), na Maltě a v Maďarsku (shodně 14 %).