Předchozí ročníky

Předchozí ročníky Minisčítání

Minisčítání 2018 je již čtvrtým ročníkem tohoto projektu pořádaného Českým statistickým úřadem. Hlavní inspirací se pro něj stal britský Census at School.

1. ročník – Minisčítání 2010

V roce 2010 úspěšně proběhlo první Minisčítání jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Zúčastnilo se ho 30 000 dětí z 2200 tříd na 360 školách České republiky.

2. ročník – Minisčítání 2012

Po úspěšném prvním ročníku bylo další Minisčítání uskutečněno o dva roky později. Minisčítání 2012 přineslo zcela nové otázky a novinkou byl plně elektronický průběh celého projektu. Akce se zúčastnilo 15 700 dětí, které reprezentovaly 1115 tříd z 225 škol z celé České republiky.

3. ročník – Minisčítání 2015

S tříletým odstupem se konal třetí ročník oblíbeného projektu. Zapojil se do něj dosud rekordní počet 614 škol z ČR, což představovalo celkem 29 628 dětí z 1783 tříd. V roce 2015 také projekt Minisčítání zabodoval v soutěži Eduína 2015, pořádané obecně prospěšnou společností EDUin a oceňující projekty přispívající k inovacím ve vzdělávání. Minisčítání se v konkurenci 67 projektů umístilo na 3. místě v kategorii Cena odborné poroty.

Související projekty

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát

Soutěž je v České republice vyhlašována v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnost. Organizátory a garanty národního kola jsou Vysoká škola ekonomická v Praze a Český statistický úřad. Soutěž je určena pro studenty základních a středních škol a jejím cílem je seznámit studenty zábavnou formou se statistikou a pomoci jim zlepšovat statistické dovednosti a umět je užívat v praxi.

Census At School

Projekt Census At School vznikl v roce 2000 ve Velké Británii v souvislosti se sčítáním lidu 2001. Setkal se s velmi pozitivním ohlasem u účastníků i široké veřejnosti a médií. V dalších letech se k Census At School připojily i jiné anglicky mluvící země, například Kanada, Nový Zéland, Jižní Afrika, Austrálie a Irsko. Dále se k projektu přidalo také Japonsko a Jižní Korea.

European Statistics Competition (ESC)
ESC je nová soutěž pro studenty středních škol, kterou pořádá Eurostat a spolupodílejí se národní statistické instituty některých evropských zemí. Soutěž je rozdělena do dvou fází – národní, která probíhá v jazyce příslušné země, a evropské, jejímž jazykem je angličtina. Finalisté národních kol se mohou účastnit evropského finále.

  • Dotazník 2010
  • Dotazník 2012
  • Dotazník 2015
  • Dotazník 2018
Česká asociace science centerBlesk Síla na Vaší straněMinisčítání v roce 2015Minisčítání v roce 2012odkaz na sčítání lidu 2011