Společně hospodařící domácnosti

 

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Údaje z Demografické příručky 2007 a Pramenného díla SLDB 2001