Počet bytů na dům

 

 
FusionCharts.
 
Údaje z Historického lexikonu obcí a Pramenného díla SLDB 2001