Počet bytů na dům

 

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Údaje z Historického lexikonu obcí a Pramenného díla SLDB 2001