Domy a byty

 

 • PRAMENNÉ DÍLO 1991 - DOMY A BYTY V DATECH  

 • Tab. 57/1  Složení domů a bytů podle hlavních charakteristik a velikosti obce
 • Tab. 57/2  Složení domů a bytů podle hlavních charakteristik a velikosti obce v %
 • Tab. 58     Základní charakteristiky trvale obydlených domů
 • Tab. 59     Neobydlené domy s byty
 • Tab. 60     Základní charakteristiky trvale obydlených bytů
 • Tab. 61     Neobydlené byty v trvale obydlených domech
 • Tab. 62     Domovní a bytový fond podle druhu a stáří domu
 • Tab. 63     Velikost bytů
 • Tab. 64     Průměrné hodnoty ukazatelů velikosti bytů a úrovně bydlení
 • Tab. 65     Kategorie a vybavení bytů
 • Tab. 66     Počet bytů podle složení bytových domácností
 • Tab. 67     Počet bytů podle počtu osob na 1 obytnou místnost
 • Tab. 68     Počet bytů podle velikosti obytné plochy na osobu
 • Tab. 69     Bytový fond podle kategorie a velikosti bytu
 • Tab. 70     Bytový fond podle kategorie, velikosti bytu a počtu obytných místností
 • Tab. 71     Bytový fond podle velikosti, kategorie a stáří bytu
 • Tab. 72     Bytový fond podle velikosti, kategorie bytu a druhu domu
 • Tab. 73     Bytový fond podle počtu místností nad 4 m2 podlahové plochy, počtu cenzových domácností a bydlících osob
 • Tab. 74     Bytový fond podle velikosti bytu a složení bytové domácnosti
 • Tab. 75     Bytový fond podle ukazatelů úrovně bydlení a druhu domu
 • Tab. 76/1  Byty podle vybavení bytové domácnosti
 • Tab. 76/2  Byty podle vybavení bytové domácnosti v %