Pramenné dílo 1991

 

 • PRAMENNÉ DÍLO - OBSAH 
   
  HISTORIE A SOUČASNOST SČÍTÁNÍ LIDU
 • 1. Pohled do historie
 • 2. Sčítání lidu, domů a bytů 1991
 • 3. Publikace z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1991

 • I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝVOJI OBYVATELSTVA, DOMÁCNOSTÍ, DOMŮ A BYTŮ

 • 1. Populační vývoj v České republice
 • 2. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva
 • 3. Místo narození - rodáci
 • 4. Národnostní složení obyvatelstva
 • 5. Úroveň vzdělanosti obyvatelstva
 • 6. Náboženské vyznání
 • 7. Ekonomická aktivita obyvatelstva
 • 8. Dojížďka do zaměstnání a škol
 • 9. Domácnosti
 •      A. Cenzové domácnosti         
       B. Hospodařící domácnosti 
       C. Bytové domácnosti
 • 10. Domovní a bytový fond

 • SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991 V DATECH


 • GRAFY

 • Graf 1    Školní vzdělání obyvatel starších 15 let
 • Graf 2    Struktura úplných rodin se závislými dětmi (podle počtu dětí)
 • Graf 3    Struktura trvale obydlených bytů podle počtu osob v bytě
 • Graf 4    Technická vybavenost trvale obydlených bytů (podíly v %)
 • METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
 • Srovnání výsledků sčítání lidu s bilancí obyvatelstva
   
  Přílohy:
  1. Vládní usnesení ke sčítání lidu, domů a bytů
  2. Plánované výdaje na přípravu a provedení sčítání lidu
  3. Základní tiskopisy pro přípravu a provedení sčítání
  4. Přehled hlavních úkolů a termínů územních orgánů státní správy a sčítácích orgánů
  5. Vzor publikačních tabulek pro výsledky sčítání za jednotlivé obce
  6. Některé klasifikace a číselníky pro sčítání lidu