Domácnosti

 

 • PRAMENNÉ DÍLO 1991 - DOMÁCNOSTI V DATECH  

 • Tab. 43     Složení domácností podle hlavních charakteristik a velikosti obce
 • Tab. 44      Cenzové domácnosti podle druhu, způsobu, ubytování a počtu spolubydlících osob
 • Tab. 45     Cenzové domácnosti spolubydlící v bytě a společně hospodařící cenzové domácnosti
 • Tab. 46     Cenzové domácnosti podle počtu členů domácnosti, podle druhu domácnosti a počtu závislých dětí
 • Tab. 47     Vícečlenné cenzové domácnosti podle druhu a počtu členů, podle pohlaví a věku osoby v čele cenzové domácnosti
 • Tab. 48     Cenzové domácnosti rodinné úplné podle společenské skupiny manžela a manželky
 • Tab. 49     Cenzové domácnosti rodinné podle počtu závislých dětí, společenské skupiny osoby v čele cenzové domácnosti a druhu cenzové domácnosti
 • Tab. 50     Cenzové domácnosti rodinné podle počtu závislých dětí, podle národnosti osoby v čele cenzové domácnosti a druhu domácnosti
 • Tab. 51     Cenzové domácnosti rodinné podle druhu domácnosti, počtu závislých dětí a věkové skupiny partnerů resp. osoby v čele neúplné rodiny
 • Tab. 52     Cenzové domácnosti rodinné neúplné podle počtu závislých dětí a podle pohlaví, rodinného stavu a věkové skupiny osoby v čele cenzové domácnosti
 • Tab. 53     Cenzové domácnosti bydlící v bytech podle druhu cenzové domácnosti, počtu závislých dětí a podle velikosti, kategorie a stáří bytu
 • Tab. 54     Ženatí muži a vdané ženy bydlící odděleně podle počtu závislých dětí , podle důvodu odděleného bydlení a věkové skupiny manželů
 • Tab. 55     Hospodařící domácnosti podle společenské skupiny osoby v čele hospodařící domácnosti a podle složení hospodařící domácnosti
 • Tab. 56     Hospodařící domácnosti podle počtu členů, druhu a počtu cenzových domácností a podle počtu ekonomicky aktivních osob