ČSÚ představil finální podobu sčítacích formulářů

 


5. listopadu 2010


Během návštěvy místopředsedy ČSÚ Stanislava Drápala v Českých Budějovicích ve středu 3. listopadu 2010 představili zástupci Českého statistického úřadu novinářům finální podobu formulářů pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Sčítací formuláře jsou podle ČSÚ oproti těm z minulého sčítání jednodušší. Podle místopředsedy Drápala jsou formuláře pro naprostou většinu lidí vyplnitelné a pokud budou vyplňovat pouze osobní list, mělo jim to zabrat zhruba čtvrt hodiny až 20 minut.

Po zkušebním sčítání, které proběhlo letos v dubnu, doznaly formuláře určitých změn. Zkušební sčítání například odhalilo nejasnosti kolem pojmu registrované partnerství. Někteří starší občané nevěděli, co pojem znamená, a zaměňovali ho se sňatkem. ČSÚ to vyřešil závorkou s vysvětlivkou "osob stejného pohlaví".

Statistikové upravili i dovětky k jediným dvěma nepovinným otázkám na sčítacím listu osoby. Týkají se národnosti a náboženské víry. Formulaci "Údaj je dobrovolný" nahradilo "Uvedení údaje není povinné". I tady bylo důvodem to, aby tisky byly jasnější a nedocházelo k jejich mylnému výkladu.

Od lidí, kteří se zkušebního sčítání zúčastnili, zase vzešel podnět, aby ČSÚ přímo na formulář umístil webovou adresu sčítání. Sčítací listy mají proto nově webovou adresu, na které je možné vyplnit je elektronicky, uvedenou hned v záhlaví.

Co se týče obsahu, novou otázkou ve formuláři Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je nejen dotaz na registrované partnerství, ale také na možnost přístupu domácnosti k výpočetní technice a připojení na internet. Statistici se naopak už neptají vybavenost domácností.

Lidé si mohou vybrat, zda data vyplní na papírový formulář, nebo to provedou elektronickou cestou přes internet. "Každý občan bude mít na formuláři svůj PIN kód a díky němu se bude moci přihlásit do systému na internetu," uvedl Stanislav Drápal.

Formuláře vyjdou celkem v 8 jazykových mutacích. Každý občan obdrží formulář minimálně deset dní před sčítáním, které se uskuteční z 25. na 26. března. Distribuci formulářů zajistí Česká pošta a sběr bude možný několika způsoby, buď opět prostřednictvím poštovních doručovatelů nebo elektronicky prostřednictvím chráněného formuláře on-line nebo prostřednictvím datové schránky.


Sčítací formuláře pro SLDB 2011 si můžete prohlédnout zde: /csu/sldb/scitaci_formulare


Kontakty:
centrální infolinka 274 057 777
centrální infomail info@scitani.cz
www.scitani.cz

O Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v České republice na jaře 2011, rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka při tomto způsobu sčítání v celé Evropské Unii). Sčítání se na našem území koná pravidelně každých deset let už od roku 1869 a v roce 2011 přinese řadu novinek. Největší z nich je možnost elektronického vyplnění a odeslání sčítacích formulářů přes internet, ale s rozvojem společnosti se mění i otázky. Nově se objeví otázka na registrované partnerství. Sčítání lidu v žádném případě nezjišťuje majetkové ani finanční poměry obyvatel České republiky. Český statistický úřad tak nebude zjišťovat ve sčítání lidu majetek rodin, vybavenost domácností spotřebiči ani příjmy obyvatel.

  • TZ20101105.doc