Sčítací formuláře

 

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy.

Formuláře

Sčítací list osoby Domovní list Bytový list
soubor ve formátu .pdf  Nevyplněný vzor soubor ve formátu .pdf  Nevyplněný vzor soubor ve formátu .pdf  Nevyplněný vzor
soubor ve formátu .pdf  Vyplněný vzor soubor ve formátu .pdf  Vyplněný vzor soubor ve formátu .pdf  Vyplněný vzor
Vysvětlivky Vysvětlivky Vysvětlivky
Interaktivní nápověda Interaktivní nápověda Interaktivní nápověda
Překlady sčítacích formulářů a vysvětlivek do dalších jazyků

Ve sčítacích formulářích se již nezjišťovala vybavenost domácností osobním automobilem, telefonem či rekreačním objektem. Jediná otázka, týkající se tohoto tématu, byla na vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na internet. Ta však byla opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady. Nezjišťovalo se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v domácnosti.

Jedním z inovačních prvků sčítání v roce 2011 bylo využití dostupných administrativních zdrojů dat k předvyplnění sčítacích formulářů. Příslušná osoba pouze ověřila správnost údajů, případně je opravila a na formulářích vyplnila ty údaje, které nebyly předvyplněny. Tato inovace měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů.