Začal sběr formulářů zkušebního sčítání

 

19. 4. 2010

V pátek 16. dubna 2010 skončila distribuce formulářů zkušebního sčítání ve vybraných lokalitách (jejich seznam je k nahlédnutí zde ). Rozhodným okamžikem zkušebního sčítání, tedy datem, ke kterému se vyplňované údaje vztahují, je půlnoc z 16. na 17. dubna.

Vyplněné formuláře zkušebního sčítání mohou lidé od soboty 17. dubna odevzdávat několika způsoby: navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou do ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou či osobním předáním na poště. Formuláře zkušebního sčítání je také možné vyplnit elektronicky, na webových stránkách www.scitani.cz. Možnost elektronického vyplnění a odeslání budou mít občané i v rámci celorepublikového Sčítání lidu, domů a bytů, které Český statistický úřad připravuje na rok 2011.

Cílem zkušebního sčítání je ověřit správnost všech etap průběhu sčítání a zajistit co nejvyšší srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu. Distribuce formulářů zkušebního sčítání probíhala od 6. dubna 2010 ve 130 vybraných sčítacích obvodech v 63 městech a obcích.


DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
info@scitani.cz
infolinka: 274 057 777
Tiskový mluvčí SLDB a regionální pracoviště


  • TZ_ZS_190410.doc