V Brně podle dat ze sčítání plánují stavby nových silnic nebo úpravy v MHD

 O tom, jak mohou data ze sčítání pomoci při plánování dopravy v Brně, jsme hovořili s technickým ředitelem společnosti Brněnské komunikace Josefem Luňáčkem.

Jakým způsobem využíváte jako správce komunikací v největším moravském městě data ze sčítání lidu?

Nejvíce nám data ze sčítání pomáhají při posuzování a plánování nových silničních staveb, při rozhodování, které dopravní stavby je nezbytné realizovat a které mají naopak nižší prioritu. Data ze sčítání ale používáme také při zpracovávání a aktualizacích matematických dopravních modelů.

K čemu přesně slouží matematické dopravní modely? Laik si to jen těžko představí.

Tyto modely ukazují, jak se pravděpodobně změní doprava v konkrétní lokalitě, pokud by došlo ke změnám v infrastruktuře. Ať už jde přímo o vedení některých silnic, jejich šířku, počty pruhů, světelnou signalizaci, rychlostní limity, ale umí poměrně přesně určit, co se stane v případě stavebních uzavírek, kudy je nejlepší naplánovat objízdné trasy, aby se silnice úplně neucpaly a podobně. Už při minulém sčítání v roce 2001 jsme používali data ČSÚ pro tvorbu těchto modelů.

Takže vám model dopředu řekne, jak moc se ucpe okolí uzavřené silnice?

Představte si jednoduchou situaci: je potřeba opravit hlavní tah městem a na tři týdny tuto komunikaci zcela uzavřít. Při plánování dopravních opatření a uzavírek nám model může ukázat, kde mohou nastat komplikace, kde bude potřeba provoz upravit a jak nejlépe připravit objízdné trasy. Stejně tak, pokud se někde plánuje nová výstavba, ať už průmyslová nebo bytová, pomáhají nám dopravní modely stanovit jak je potřeba upravit okolní komunikace, kde bude třeba přidat nový jízdní pruh, zda je potřeba zřídit světelnou křižovatku nebo jestli bude stačit křižovatka bez světelné signalizace.

Jaká data jsou pro vás ze sčítacích formulářů nejdůležitější?

Především se jedná o základní data o tom, kolik lidí v kterých lokalitách bydlí a hlavně jak často a kam dojíždí do práce, do školy a podobě. Velmi důležitý je pro naši práci také údaj o tom, jaké lidé používají na těchto cestách dopravní prostředky a jak je kombinují. Tato data se dále využívají také pro plánování a úpravy systému MHD ve městě.

Myslíte tím například posílení některých linek?

Konkrétní úprava linkování MHD je složitější problém, ale rámcové výstupy o dojížďce obyvatel ze sčítání lidu jsou jednou ze základních složek, která pomáhá trasy a intervaly MHD přizpůsobit potřebám cestujících.Autor: Jan Sedláček

  • komunikace.doc