Tři třídy vyhrály v Minisčítání výlet do iQparku

 V rámci projektu Minisčítání Českého statistického úřadu, do kterého se zapojilo 2 020 tříd ze 360 škol v celé České republice, byly vylosovány tři třídy, které vyhrávají výlet do libereckého iQparku.

Minisčítání je projekt, který hravou formou ukazuje dětem, jak pracuje statistika, k čemu jsou potřebné její údaje a co všechno se dá díky statistice zjistit. Jeho cílem je vysvětlit dětem, co statistika umí a na jakých principech pracuje, aniž by šlo o vzorečky, poučky a tabulky, za kterými si děti jen těžko představí něco reálného.

Děti vyplňovaly ve výuce mezi 1. říjnem a 12. listopadem na internetu jednoduché dotazníky s otázkami typu, jaký by byl podle nich ideální školní výlet, kolik času tráví na internetu, jakou by chtěly mít zvláštní schopnost, jaký předmět mají nejméně rády nebo jak jim chutná ve školní jídelně apod. Díky jednoduché práci s grafy pak se svými učiteli poznávaly principy statistiky na datech o sobě samotných.

V pondělí 15. listopadu vylosoval ČSÚ pod dohledem zástupkyně státní notářky Mgr. Šárky Tláškové z celé ČR tři třídy, které pojedou na výlet do libereckého iQparku ( www.iqpark.cz).

Vylosovány byly tyto třídy:

  • 4.B ZŠ Klášterec nad Ohří
  • 4.D ZŠ Václavské náměstí, Třebíč
  • 6.B ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou.

Od 22. listopadu budou na www.miniscitani.cz dostupné podrobné výsledky. Každý se bude moci podívat na svůj kraj, okres, město, školu nebo třídu a porovnat se s ostatními. V dalším kroku přibude i bližší náhled na vybrané skupiny zúčastněných dětí podle jejich odpovědí – kluky, holky, hnědooké, nečeštináře apod.

Všechny tyto výsledky budou kromě interaktivních grafů také ke stažení v tabulkách, se kterými budou moci učitelé a žáci dále pracovat. Konkrétní návody na vzorové výukové hodiny najdou také na www.miniscitani.cz.


Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu SLDB 2011O Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v České republice na jaře 2011, rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka při tomto způsobu sčítání v celé Evropské unii). Sčítání se na našem území koná pravidelně každých deset let už od roku 1869 a v roce 2011 přinese řadu novinek. Největší z nich je možnost elektronického vyplnění a odeslání sčítacích formulářů přes internet,. S rozvojem společnosti se ale mění i otázky, nově se objeví např. otázka na registrované partnerství. Sčítání lidu v žádném případě nezjišťuje majetkové ani finanční poměry obyvatel České republiky. Český statistický úřad tak nebude zjišťovat ve sčítání lidu majetek rodin, vybavenost domácností spotřebiči ani příjmy obyvatel.

  • TZ_Zprava_web_vylosovane tridy_2.doc