Kontakty pro média

 


Mgr. Petra Báčová
tisková mluvčí Českého statistického úřadu
telefon: 274 052 017
mobil: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz
www.scitani.cz
Komplexní informace o celém sčítání lidu.

Česká pošta:

Marta Selicharová
tisková mluvčí České pošty
mobil: +420 724 058 024
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz
www.cpost.cz
Specifika a systém práce sčítacích komisařů České pošty.

Sdružení azylových domů v ČR:

Dominika Najvert
ředitelka Sdružení azylových domů v ČR
mobil: +420 604 540 247
e-mail: reditelka@azylovedomy.cz
www.azylovedomy.cz
Všechny informace o způsobu a průběhu sčítání lidí bez domova a lidí na okraji společnosti (sčítání v azylových domech, domech na půli cesty, nízkoprahových centrech…)

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

Eva Košatková
odborný pracovník
Úřad vlády České republiky
telefon: +420 296 153 580
e-mail: kosatkova.eva@vlada.cz
www.vlada.cz
Informace o speciální informační kampani zaměřené na romskou menšinu, o práci romských asistentů sčítacích komisařů a o tom, jak ovlivní výsledky sčítání postavení a práva národnostních menšin v krajích a v obcích.