Kontakty na krajské gestory SLDB 2021

 


Krajský gestor sčítání
pro hl. m. Prahu

RNDr. Tomáš Mládek
tel.: 274 053 139
mobil:
e-mail: tomas.mladek@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Krajský gestor sčítání
pro Královéhradecký kraj

Ing. Ivana Dušková
tel.: 495 762 316
mobil: 730 518 923
e-mail: ivana.duskova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Myslivečkova 914
500 03 Hradec Králové 3

Krajský gestor sčítání
pro Středočeský kraj

Mgr. Tomáš Hamerský
tel.: 274 052 305
mobil: 730 518 919
e-mail: tomas.hamersky@czso.cz

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Krajský gestor sčítání
pro Pardubický kraj

Ing. Eva Rejdová
tel.: 466 743 424
mobil: 703 462 104
 
Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
V Ráji 872
531 53 Pardubice

Krajský gestor sčítání
pro Jihočeský kraj

Mgr. Michal Kolísek
tel.: 386 718 511
mobil: 730 518 924
e-mail: michal.kolisek@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Žižkova 1
370 77 České Budějovice

Krajský gestor sčítání
pro Kraj Vysočina

Ing. Štěpánka Vampolová
tel.: 567 109 080
mobil: 703 854 610
e-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Ke Skalce 30
586 01 Jihlava

Krajský gestor sčítání
pro Plzeňský kraj

Mgr. Michal Kalina
tel.: 377 612 117
mobil: 731 450 449
e-mail: michal.kalina@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Plzni
Slovanská alej 36
326 64 Plzeň

Krajský gestor sčítání
pro Jihomoravský kraj

Ing. Irena Pavelková
tel.: 542 528 191
mobil: 703 854 626
e-mail: irena.pavelkova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Brně
Jezuitská 2
601 59 Brno

Krajský gestor sčítání
pro Karlovarský kraj

Ing. Alena Šefrnová
tel.: 353 114 533
mobil: 703 854 605
e-mail: alena.sefrnova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Závodní 360/94
360 06 Karlovy Vary

Krajský gestor sčítání
pro Olomoucký kraj

Mgr. Jan Krušinský
tel.: 585 731 522
mobil: 730 518 922
e-mail: jan.krusinsky@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Jeremenkova 1142/42
772 11 Olomouc 
 

Krajský gestor sčítání
pro Ústecký kraj

Ing. Eva Řezáčová
tel.: 472 706 137
mobil: 703 854 574
e-mail: eva.rezacova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Špálova 2684/1
400 11 Ústí nad Labem

Krajský gestor sčítání
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Zuzana Opravilová
tel.: 595 131 264
mobil: 703 854 582
e-mail: zuzana.opravilova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Repinova 17
702 03 Ostrava

Krajský gestor sčítání
pro Liberecký kraj

Ing. Vlasta Straková
tel.: 485 238 820
mobil: 703 824 070
e-mail: vlasta.strakova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26
460 01 Liberec 1

Krajský gestor sčítání
pro Zlínský kraj

Mgr. Vlasta Schwachová
tel.: 577 004 921
mobil: 730 518 921
e-mail: vlasta.schwachova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
tř. Tomáše Bati 1565
761 76 Zlín