Generálka na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 byla úspěšná, pro ostré sčítání ale bude potřeba některé procesy doladit

 


17. června 2010


Ve všech krajích České republiky se od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Tento týden Český statistický úřad definitivně ukončil skenování vyplněných formulářů. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu, kdy vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou. Ostré sčítání lidu se bude konat na jaře 2011 a novinkou bude, že sčítacími komisaři budou hlavně pracovníci České pošty. Český statistický úřad velmi děkuje všem obyvatelům, obcím i majitelům domů, kteří se zkušebním sčítáním pomohli.

Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky (54 483 obyvatel v 23 644 bytech a 12 926 domech), aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „ Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nejsou při zkušebním sčítání tím nejdůležitějším, zaměřujeme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem je také zpráva o tom, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“

Co se povedlo při zkušebním sčítání
 • Bez problémů fungoval systém ochrany osobních údajů obyvatel ČR od distribuce přes sběr až po převádění dotazníků do elektronické podoby.
 • Potvrdilo se, že dobře funguje informační systém rychlého varování při podezření na vznik bezpečnostního rizika. V praxi ho otestovala reálná hlášení obyvatel. Jedním z nich byl například telefonát paní z Moravskoslezského kraje na infolinku sčítání lidu, která Český statistický úřad informovala o tom, že u ní byl pravděpodobně podvodný sčítací komisař, kterému nedůvěřovala a poslala ho proto pryč. Okamžitě se rozeběhl systém bezpečnostních procesů. Zjistilo se, že šlo o omyl. Nešlo totiž o návštěvu podvodníka, ale skutečného tazatele Českého statistického úřadu, který však prováděl jiné zjišťování, nesouvisející se sčítáním lidu. Tento triviální případ byl ale velmi důležitý, protože pomohl otestovat správnou funkčnost všech procesů při ohlášení bezpečnostního rizika.
 • Bezpečnostní manažeři ČSÚ provedli řadu kontrol v pobočkách České pošty, kde testovali, jak pošta chrání bezpečnost osobních údajů sčítaných osob, jak jsou zabezpečeny IT sítě, a zabývali se také fyzickou bezpečností sběrných míst, kde se ukládají vyplněné formuláře. Na žádné z testovaných pošt nezjistili odborníci ČSÚ bezpečnostní problémy, řešily se pouze technické detaily, které nesouvisely přímo s prací se sčítacími formuláři. České poště tak bezpečnostní odborníci ČSÚ předali doporučení na důkladnější proškolení poštovních úředníků. Řešily se také otázky sběru a předávání bezpečnostních hlášení z České pošty na Český statistický úřad. To se ale podařilo nastavit už během zkušebního sčítání.

Co bude potřeba zlepšit pro ostré sčítání lidu
 • Starší lidé v některých případech nerozumí pojmu registrovaného partnerství. V poli rodinný stav zaškrtnou např. možnost „ženatý/vdaná“ a zároveň v dalším poli zaškrtnou u otázky na registrované partnerství možnost „trvající“. Český statistický úřad proto proškolí své komisaře, kteří budou navštěvovat například domovy důchodců, aby se při předávání formulářů důkladně zaměřili na vysvětlení pojmu registrovaného partnerství. Zároveň statistici upraví formuláře a vysvětlivky právě u otázek na rodinný stav a registrované partnerství, aby byly všem srozumitelné.
 • Český statistický úřad obdržel od dvou obyvatel připomínky k uživatelské přívětivosti elektronických formulářů. Šlo například o žádost o rychlejší a jednodušší odeslání internetového formuláře, aby lidé nemuseli při odesílání na internetu několikrát klikat v řadě dialogových oken. Další připomínkou byla žádost o naprogramování jednodušších vazeb ve formulářích. Jde o situaci, kdy dotazovaný v bytovém listě vyplní, že například nemá žádnou místnost menší než 7,9 m2. V takovém případě by pak už měla být ve formuláři otázka na velikost takové místnosti automaticky neaktivní. ČSÚ už všechny připomínky zapracovává, aby byly elektronické formuláře pro ostré sčítání jak přehlednější, tak uživatelsky příjemnější.
 • Ve třech případech nastaly menší problémy s logistikou formulářů. Sčítací komisaři proto dokonce v jednom případě vyrazili na obchůzky místo šestého až sedmého dubna. Všechny formuláře roznesli včas, přesto ČSÚ jedná s Českou poštou, aby se obdobná situace při ostrém sčítání už neopakovala.

Novinky sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
 • Formuláře pružně reagují na vývoj společenských poměrů, nově tak přibude dotaz na registrované partnerství.
 • Český statistický úřad při sčítání lidu už žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.
 • Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.
 • Sčítacími komisaři budou v 95 % případů poštovní pracovníci České pošty.
 • Právnickým osobám bude ČSÚ posílat domovní a bytové listy ve většině případů přes datové schránky.
 • V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní call centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
 • Na podzim 2010 proběhne ve školách v celé republice tzv. Minisčítání, ve kterém si žáci a studenti zábavnou formou vyzkouší práci se statistickými daty.

Zkušební Minisčítání ve třech školách v ČR

Kromě zkušebního sčítání pro reálné Sčítání lidu, domů, bytů 2011 se v květnu ve škole v Přerově, v Praze a ve středočeských Řevnicích konalo zkušební Minisčítání. Minisčítání je novým doprovodným projektem sčítání lidu. V říjnu a listopadu se do něj budou moci zapojit základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií v celé ČR. Jeho cílem je přiblížit studentům “velké“ sčítání lidu, názornou formou podpořit výuku statistických předmětů a žákům a studentům zajímavě a prakticky přiblížit princip sběru, zpracování a využití statistických dat. V Minisčítání studenti nebudou vyplňovat bydliště ani rodinný stav, půjde o témata, která jsou jim blízká. Budou tak sbírat a vyhodnocovat informace o tom, jaký by byl podle nich ideální školní výlet, kolik času tráví na internetu nebo jak jim chutná ve školní jídelně. Jde hlavně o to, aby si vyzkoušeli, jak takový projekt v praxi funguje a že jim samotným může přinést zajímavé informace,“ doplňuje Eva Kortanová z ČSÚ, která projekt Minisčítání vede. „ Žáci se zábavnou formou naučí pracovat se statistikou prostřednictvím skutečných dat o nich samotných, a učitelé tak mohou obohatit výuku matematiky, občanské nauky, informatiky i jiných předmětů zajímavou interaktivní prací.“


Pro více informací prosím kontaktujte:

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu SLDB 2011
Tel.: +420 274 053 163
Mobil: +420 602 604 086
E-mail: ondrej.kubala@scitani.cz
www.scitani.cz

O Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v České republice na jaře 2011, rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka v celé Evropské Unii). Sčítání se na našem území koná pravidelně každých deset let už od roku 1869 a v roce 2011 přinese řadu novinek. Největší z nich je možnost elektronického vyplnění a odeslání sčítacích formulářů přes internet, ale s rozvojem společnosti se mění i otázky. Nově se objeví otázka na registrované partnerství. Sčítání lidu v žádném případě nezjišťuje majetkové ani finanční poměry obyvatel České republiky. Český statistický úřad tak nebude zjišťovat ve sčítání lidu majetek rodin, vybavenost domácností spotřebiči ani příjmy obyvatel.

 • 10-06-17_TZ_Finalni_faze_zkusebniho_scitani_lidu.doc