Dojede k vám sanitka včas? I o tom je sčítání

 Jak se využívají data ze sčítání při plánování rozmístění výjezdových základen zdravotnické záchranné služby? O tom jsem si povídal s Vlastimilem Sršněm – tiskovým mluvčím Ministerstva zdravotnictví.

Jaká data ze sčítání jsou pro rozmísťování výjezdových základen zdravotnické záchranné služby důležitá?

Jsou to určitě data k počtu obyvatel. Při plánování sítě výjezdových základen zdravotnické záchranné služby se po schválení připravovaného zákona o zdravotnické záchranné službě bude vycházet z několika kritérií, pro jejichž stanovení je počet obyvatel v určitém místě klíčový.

Jaká jsou to kritéria?

Jednoduše řečeno, tato kritéria budou vždy dávat do souvislosti velikost obce a maximální dobu, do kdy musí sanitka dorazit k případu.

Můžete uvést pár příkladů?

Určitě. Například pokud bude mít obec více než 50 000 obyvatel, bude muset záchranka dorazit na místo nejpozději do 10 minut. U malých obcí do 200 obyvatel bude činit tato doba nejvýše 20 minut.

A jak je to u středně velkých obcí?

Tam je situace trochu komplikovanější. U obcí mezi 200 a 50 000 obyvateli bude muset záchranka dorazit buď do 10 nebo do 15 minut. Aby platila 10minutová dojezdová doba, bude muset být splněno alespoň jedno ze 4 kritérií. Na území obce se budou muset nacházet buď objekty s kapacitou vyšší než 1000 osob sloužící kulturním, obchodním nebo sportovním účelům, nebo sociální objekty s minimální kapacitou 200 osob, nebo zde bude muset být rekreační oblast, ve které se přechodně počet osob zvyšuje o více než 5 000 a konečně katastrální území obce bude muset být v havarijním plánování.

Vedle počtu obyvatel tedy při plánování hrají roli i další faktory?

Ano, počet tzv. výjezdových základen a jejich rozmístění je závislé na demografických, topografických a rizikových parametrech území obcí a městských částí.

Kolik vlastně je v současné době v Česku stanic zdravotnické záchranné služby?

Nyní je v ČR 265 stanic, jejich počet se v případě schválení zákona ale možná ještě o zhruba 40 zvýší.

Znamená to tedy, že data ze sčítání pomohou při naplánování umístění těchto nových stanic?

Pokud nový zákon o zdravotnické záchranné službě vejde v platnost, což by se mohlo stát od 1. 1. 2012, budou jednotlivé kraje plánovat, kde nové stanice postaví. Při volbě umístění musí brát v úvahu kritéria, která jsem popsal, a jelikož znalost aktuálního počtu obyvatel v obci je pro stanovení kritérií zásadní, ovlivní sčítání ve výsledku rozmístění těchto stanic.Autor: Jan Sedláček

  • zachranna_sluzba.doc