Definitivně končí možnost odeslat sčítací formuláře

 


Dnes je poslední den, kdy je možné poslat sčítací formuláře přes internet. Standardně měli všichni vrátit formuláře statistikům už do 14. dubna 2011, dnešek je posledním termínem odevzdání formulářů pro občany, kteří si vyzvedli formuláře v tzv. dodatečném sečtení po 5. dubnu. Pro ty platila prodloužená lhůta odevzdání právě do dnešního dne, tedy do úterý 19. dubna 2011. Dnes o půlnoci také definitivně skončí možnost odesílat formuláře na internetu a ČSÚ celý systém o půlnoci vypne.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011