Další výsledky SLDB byly zveřejněny

 


Český statistický úřad vydává další publikace s definitivními výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, tentokrát s údaji za jednotlivé kraje ČR. Publikace Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, celkem v patnácti mutacích (ČR a 14 krajů), byly zveřejněny na internetových stránkách ČSÚ 31.prosince 2012.

Jedná se o zcela nový typ publikace ze SLDB, protože na rozdíl od minulosti, kdy byly vydávány převážně monotematické publikace, obsahuje základní výsledky ze všech oblastí sčítání za více územních úrovní – např. vybrané údaje o struktuře obyvatelstva, domovního a bytového fondu, poprvé zpracované na základě obvyklého pobytu obyvatel. Pro veřejnost bude jistě zajímavá například tabulka, v níž najdou vybrané informace o 596 městech (resp. o všech obcích, které měly v okamžiku sčítání statut města). V krajských publikacích pak uživatelé najdou vybrané údaje až do úrovně jednotlivých obcí.

Publikace jsou k dispozici zdarma na www stránkách úřadu

Elektronické médium (CD), kde jsou soustředěny všechny publikace za kraje i ČR, je možné zakoupit na pracovištích informačních služeb, a to jak v ústředí ČSÚ, tak na všech krajských správách. V tištěné podobě budou publikace k dispozici od poloviny února.

Průběžně jsou veškerá definitivní data ze SLDB 2011 zveřejňována prostřednictvím veřejné databáze ČSÚ (www.czso.cz, www.scitani.cz).