Bibliografie - 1930

 


Sčítání v Republice československé ze dne 1. prosince 1930 Praha, Státní úřad statistický 1934-1938

Díl I. Růst koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání. Čs. statistika, sv. 98 (řada VI., seš. 7). V textové části jsou popsány přípravy ke sčítání a jeho provedení (vč. legislativy, formulářů a metodických pokynů) a analýza základních výsledků.
Díl II. Povolání obyvatelstva. Část 1. Druhy, skupiny a třídy hlavního povolání, poměr k povolání a sociální příslušnost, třídy vedlejšího povolání; 1934, Čs. statistika, sv. 104 (řada VI., seš. 8).
Díl II. Povolání obyvatelstva. Část 2. Povolání podle věku a rodinného stavu, povolání podle velikosti místa pohybu, objektivní povolání, veřejní zaměstnanci, vedlejší povolání, nezaměstnanost; Čs. statistika, sv. 113 (řada VI., seš. 9).
Díl II. Povolání obyvatelstva. Část 3. Povolání a sociální rozvrstvení obyvatelstva národnosti (také cizinců) a podle náboženského vyznání. Čs. statistika, sv. 146 (řada VI., seš. 10).
Díl III. Ostatní data demografická (vnitřní stěhování, tělesné vady, znalost čtení a psaní, cizinci). Čs. statistika, sv. 116 (řada VI., seš. 11).
Díl IV. Část 1. Počet dětí živě narozených v posledním manželství. Čs. statistika, sv. 126. (řada VI., seš. 12).
Díl IV. Část 2. Domácnost a rodiny. Čs. statistika, sv. 151 (řada VI., seš. 13).
Díl IV. Část 3. Plodnost manželství. Konkubináty. Čs. statistika, sv. 153 (řada VI. seš. 14).

Sčítání bytů ve větších městech Republiky československé ze dne 1. prosince 1930
Praha, SÚS 1935, 294 s., Čs. statistika, sv. 107 (řada XIII, seš. 2). Sčítání bylo provedeno v městech a aglomeracích nad 10 000 obyvatel (u sčítání z roku 1921 nad 20 000 obyvatel). V textové části je charakterizován způsob a rozsah šetření a analýza výsledků: pozorované městské aglomerace ve srovnání s ostatními obcemi státu; hlavní druhy městských obydlí; poloha, velikost a zařízení bytů poměry vlastnické a držební, ochrana nájemníků, neobydlené byty; obyvatelé bytů; povolání a sociální příslušnost majitele bytu, byty užívané též k výkonu povolání (živnosti); nájemné z pronajatých bytů; obytné ústavy; nouzová a pohyblivá obydlí.

Statistický lexikon obcí v Republice československé
Díl I-IV. Na základě sčítání lidu z 1. prosince 1930. Praha, Orbis 1934-1937. Díl I. Čechy, 1934, 613 s.; díl II. Země Moravsko-slezská, 1935, 212 s.; díl III. Krajina Slovenská, 1936, 249 s.