Analýzy z dat sčítání lidu

 


Český statistický úřad po „Pramenném díle“ z prosince 2013 a analýze“ Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu“ z konce února 2014 vydává další tři analýzy zpracované na základě dat sčítání lidu, domů a bytů 2011:

Analýza „Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu se věnuje osobám s cizí státní příslušností s obvyklým bydlištěm v ČR, které hodnotí podle základních socioekonomických charakteristik a územního rozložení.

Domácnosti jednotlivců se zabývají podrobně nejvýznamnějšími skupinami samostatně žijících jednotlivců – jednak domácnostmi jednotlivců seniorů a na druhé straně domácnostmi mladých osob, tzv. singles.

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu“ analyzuje mimo jiné regionální rozdíly ve věkovém složení obyvatel a dokumentuje na základě výsledků sčítání lidu stárnutí populace.

Všechny dosud zveřejněné analýzy z výsledků sčítání jsou dostupné pouze elektronicky na stránkách Českého statistického úřadu, v části Analýzy, komentáře . Tištěné verze nejsou k dispozici.