Kontaktní místa

Kontaktních míst Sčítání 2021 je zřízeno více než 800 na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu, můžete zde odevzdat listinný sčítací formulář a získat další informace.
Kontaktní místa
Základní informace
Více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty. Další kontaktní místa jsou na všech krajských správách Českého statistického úřadu. Přepážka kontaktního místa je označena logem Sčítání 2021.
Adresy zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na webu České pošty, na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (informace budou zveřejněny před začátkem sčítání zpravidla na úředních deskách).
Kdy mají kontaktní místa otevřeno?
Kontaktní místa jsou v provozu do 21. 5. na označených přepážkách vybraných poboček České pošty a na krajských správách Českého statistického úřadu. Otevírací hodiny kontaktních míst sčítání jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena. Zveřejněny jsou v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na webu České pošty nebo vám je sdělí operátoři kontaktního centra sčítání na telefonních číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka).