Úvod > Databáze, registry > Registr sčítacích obvodů a budov > Metodika - RSO > Atributy budov > Podlahová plocha budovy

Vytisknout

  Podlahová plocha budovy


Podlahová plocha budovy představuje celkovou využitelnou podlahovou plochu budovy.

Do této plochy se nezahrnují stavební plochy (např. plochy nosných, dělících nebo jiných komponentů – sloupy, pilíře, příčky, komíny); funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy zastavěné vyhřívacími a klimatizačními nebo elektrickými generátory); komunikační plochy (např. schodiště, výtahy, eskalátory).

Číselník je v SMS označen číslem 3202. Kvantitativní údaje jsou uváděny v metrech čtverečních. Jejich platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Vyhledávání