Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Evropská srovnání v publikacích ČSÚ > EU po rozšíření > Zemědělství, rybářství a lesnictví

Vytisknout

Zemědělství, rybářství a lesnictví


Zemědělská produkce (rostlinná / živočišná), v mil. Euro, 2004zem01.xlszem01.pdf
Osevní plochy obilovin, v ha, 2005zem02.xlszem02.pdf
Počet chovaných prasat, v kusech, 2004zem03.xlszem03.pdf
Výlov ryb, v tis. tun živé váhy, 2004zem04.xlszem04.pdf
Těžba dřeva celkem, v tis. m3, 2004zem05.xlszem05.pdf

Aktuální data Eurostatu v částech Agriculture, Fisheries a Forestry.

Vyhledávání