Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2020


ZAHRANIČNÍ OBCHOD
9.1. Vývoz – objemový index (2015 = 100) Excel PDF
9.2. Dovoz – objemový index (2015 = 100) Excel PDF
9.3. Saldo obchodní bilance v mld. EUR Excel PDF
9.4. Podíl vývozu do zemí EU 28 na celkovém vývozu (%) Excel PDF
9.5. Podíl dovozu ze zemí EU 28 na celkovém dovozu (%) Excel PDF
9.6. Podíl jednotlivých členských zemí na vývozu v rámci EU 28 (EU 28 = 100) Excel PDF
9.7. Podíl jednotlivých členských zemí na dovozu v rámci EU 28 (EU 28 = 100) Excel PDF
9.8. Podíl jednotlivých členských zemí na celkovém vývozu EU 28 (EU 28 = 100) Excel PDF
9.9. Podíl jednotlivých členských zemí na celkovém dovozu EU 28 (EU 28 = 100) Excel PDF
9.10. Zbožová struktura vývozu v rámci EU 28, 2019 Excel PDF
9.11. Zbožová struktura dovozu v rámci EU 28, 2019 Excel PDF
9.12. Zbožová struktura vývozu zemí EU 28 do ostatních zemí, 2019 Excel PDF
9.13. Zbožová struktura dovozu zemí EU 28 z ostatních zemí, 2019 Excel PDF
9.14. Zbožová struktura vývozu, 2019 Excel PDF
9.15. Zbožová struktura dovozu, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.