Studenti a absolventi ICT oborů vysokoškolského studia

 

Nedílnou součástí a základem pro dostatečný počet ICT odborníků jsou studenti a absolventi ICT oborů na vysokých školách. Statistické údaje o nich vycházejí z mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2013 (a její národní mutace CZ-ISCED-F 2013), kde jsou zahrnuti pod kódem 06 Informační a komunikační technologie (ICT).

Statistika studentů a absolventů ICT oborů čerpá primárně ze Sdružených informací matrik studentů (MŠMT ČR).

 • Přílohy
 • Metodika
 • ICT studenti a absolventi − počty
 • Údaje o studentech a absolventech přírodovědných a technických oborů vysokoškolského studia naleznete zde.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Markéta Pištorová
  Tel.: 274 05 4005
  E-mail: marketa.pistorova@czso.cz

  Ing. Martin Mana
  Tel.: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz