Studenti a absolventi ICT oborů vysokoškolského studia

 

Nedílnou součástí a základem pro dostatečný počet ICT odborníků jsou studenti a absolventi ICT oborů na vysokých školách. Statistické údaje o nich vycházejí z mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2013 (a její národní mutace CZ-ISCED-F 2013), kde jsou zahrnuti pod kódem 06 Informační a komunikační technologie (ICT).

Statistika studentů a absolventů ICT oborů čerpá primárně ze Sdružených informací matrik studentů (MŠMT ČR).

Analýzu Lidské zdroje v informačních technologiích naleznete na odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/lidske-zdroje-v-informacnich-technologiich-2020

 • Přílohy
 • Metodika
 • ICT studenti a absolventi v Česku
 • ICT studenti a absolventi v mezinárodním srovnání
 • Údaje o studentech a absolventech přírodovědných a technických oborů vysokoškolského studia naleznete zde.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Markéta Pištorová
  Tel.: 274 054 005
  E-mail: marketa.pistorova@czso.cz

  Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
  Tel.: 274 054 389
  E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz