Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů vysokoškolského studia

 

Základem pro rozvoj vědy a techniky je mimo jiné dostatečný počet studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na vysokých školách. Statistické údaje o nich vycházejí z mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2013 (a její národní mutace CZ-ISCED-F 2013), kde jsou zahrnuti pod kódem 05 Přírodní vědy, matematika a statistika a 07 Technika, výroba a stavebnictví.

Statistika studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů čerpá primárně ze Sdružených informací matrik studentů (MŠMT ČR).

 • Přílohy

 • Metodika
 • Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů v Česku
 • Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů v mezinárodním srovnání
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Markéta Pištorová
  Tel.: 274 054 005
  E-mail: marketa.pistorova@czso.cz

  Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
  Tel.: 274 054 389
  E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz